3 rounds for time

  • 21 Front Squat 60kg/40kg
  • 15 Pull Up
  • 100 DU

    Julie Foucher posizione di rack perfetta. CrossFit Games 2011 Final
    Fotografo Davide Garavaglia